O teletraballo

Autor

Aldana Ofarrill, Arliet Naima

Curso académico de defensa

2014/2015

Data de defensa

25/06/2015

Estudo

760G01V01 - Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos

Centro

760 - Facultade de Ciencias do Traballo

Director(es)

  • López Fernández, José Luis

Tribunal

  • 1º Vocal: Agulló Leal, Fernando Luís
  • 2º Vocal: Gomis Rodríguez, Alfonso
  • Secretario/a: García Núñez, Moisés Alberto