A felicidade no traballo

Autor

Alonso González, Carlota

Curso académico de defensa

2019/2020

Data de defensa

25/09/2020

Estudo

660G01V01 - Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos

Centro

660 - Escola Universitaria de Relacións Laborais

Director(es)

  • Varela Romero, María Belén

Tribunal

  • 1º Vocal: López-Cortón Facal, Ana María
  • 2º Vocal: Fernández Colín, María Luisa
  • Secretario/a: Martínez Ramonde, Felipe Carlos