Arquitectura ao borde do mar:Centro de formación de carpintería de ribeira como activador do espacio litoral.Punta Touro(Ribeira)

Autor

Álvarez Abalde, Belén

Curso académico de defensa

2019/2020

Data de defensa

24/09/2020

Estudo

630G01V01 - Grao en Arquitectura

Centro

630 - Escola Técnica Superior de Arquitectura

Director(es)

  • Creus Andrade, Juan José
  • Redondo Porto, Alberto

Tribunal

  • 1º Vocal: Lizancos Mora, Plácido
  • 2º Vocal: Pita Abad, Carlos Alberto
  • 2º Vocal: Creus Andrade, Juan José
  • Secretario/a: Blanco Lorenzo, Enrique Manuel