A influenza das recomendacións das celebridades no comportamento do consumidor

Autor

Santamarina Fernández, Ana

Curso académico de defensa

2018/2019

Data de defensa

06/09/2019

Estudo

611G02V01 - Grao en Administración e Dirección de Empresas

Centro

617 - Facultade de Economía e Empresa

Director(es)

  • Calvo Porral, Cristina

Tribunal

  • 1º Vocal: Lema Fernández, Carmen Socorro
  • 2º Vocal: Mariz Pérez, Rosa María
  • Secretario/a: Lado Sestayo, Rubén