Propiedades diagnósticas do test de Flexión-Rotación cervical na cefalea cervicoxénica

Autor

Alija Moro, Sergio

Curso académico de defensa

2018/2019

Data de defensa

02/07/2019

Estudo

651G01V01 - Grao en Fisioterapia

Centro

651 - Facultade de Fisioterapia

Director(es)

  • Ramos Gómez, Fernando

Tribunal

  • 2º Vocal: Escribano Silva, María Mercedes
  • 1º Vocal: Chouza Insua, Marcelo Javier
  • Secretario/a: Senín Camargo, Francisco José