Economía verde e desenvolvemento empresarial: protección ambiental no sector eléctrico

Autor

Aldao López, Claudia

Curso académico de defensa

2017/2018

Data de defensa

18/09/2018

Estudo

650G01V02 - Grao en Ciencias Empresariais

Centro

617 - Facultade de Economía e Empresa

Director(es)

  • Alló Pazos, María
  • Gago Cortés, María Carmen

Tribunal

  • 2º Vocal: Ruíz Lamas, Fernando Carlos
  • 1º Vocal: Calvo Silvosa, Anxo Ramón
  • Secretario/a: Álvarez Domínguez, María América