Análise e control de calidade de augas brutas e potables en Interlab Laboratorios

Autor

Varela Mosquera, Sergio

Curso académico de defensa

2017/2018

Data de defensa

19/09/2018

Estudo

4500V01 - Máster Universitario en Ciencias, Tecnoloxías e Xestión Ambiental

Centro

610 - Facultade de Ciencias

Director(es)

  • Muniategui Lorenzo, Soledad Norberta
  • Díaz Díaz, María Teresa

Tribunal

  • 1º Vocal: De Blas Varela, Andrés Manuel
  • 2º Vocal: Moreda Piñeiro, Jorge
  • Secretario/a: Rodríguez Roiloa, Sergio