Efectos do viño en pacientes con hipertensión arterial. Unha revisión sistemática.

Autor

Aldrey Riobó, Jessica

Curso académico de defensa

2017/2018

Data de defensa

26/06/2018

Estudo

750G01V01 - Grao en Enfermaría

Centro

750 - Facultade de Enfermaría e Podoloxía

Director(es)

  • Martínez Debén, Francisco Santos

Tribunal

  • 1º Vocal: Romero Martín, Manuel Justo Fernand
  • Secretario/a: Varela Feal, Nuria Esther
  • 2º Vocal: Miralles Frutos, Concepción