Variante da carreteira PO-308 en Combarro (Pontevedra)

Autor

Alonso González-Solla, Javier

Curso académico de defensa

2017/2018

Data de defensa

02/11/2017

Estudo

632G02V02 - Grao en Tecnoloxía da Enxeñaría Civil

Centro

632 - Escola Técnica Superior de Enxeñeiros de Camiños, Canais e Portos

Director(es)

  • López Rúa, David

Tribunal

  • 1º Vocal: González Meijide, José Antonio
  • Secretario/a: Antón Casado, Arturo
  • 2º Vocal: Rodríguez Pardo, Juan Antonio