Proxectos da Facultade de Socioloxía

  • Coñecemento e análise da realidade social. Retos da sociedade dixital

Directores: Elvira Santiago Gómez e Montserrat Golías Pérez

Modalidade: Presencial ou a distancia 

Centro asignado: IES Arcebispo XelmÍrez II