Proxectos da Facultade de Enfermaría e Podoloxía

  • Investigación cualitativa na saúde. LICcs-GRINCAR

Directores: Carmen Coronado CarvajalMaría Jesús Movilla Fernández

Modalidade: Presencial ou a distancia 

Centro asignado: I.E.S. Sofía Casanova