Proxectos da Facultade de Economía e Empresa

  • Iniciación á actividade empresarial e financeira

Directores Begoña Álvarez García, Lucía Boedo Vilabella e María Dolores Lagoa Varela 

Modalidade: Presencial ou a distancia 

Centro asignado: IES María Casares