Proxectos da Facultade de Ciencias da Educación

  • O laboratorio das emocións

Directores: María Luisa Rodicio García, María Josefa Iglesias Cortizas, María Paula Ríos de Deus, María José Mosquera González e Laura Rego Agraso

Modalidade: Presencial ou a distancia

Centro asignado: Sen asignar