Proxectos da Escola Universitaria de Deseño Industrial

  • Os polímeros e a impresión 3D no deseño industrial

Directores: María José Abad, Ana Isabel Ares Pernas, Victoria González Rodríguez e Pablo Fernández Galdo        

Modalidade: Presencial

Centro asignado: Sen asignar