Proxectos da ETS de Enxeñería de Camiños, Canles e Portos

  • Análise da mobilidade mediante técnicas cartográficas participativas

Directores: Francisco Alberto Varela García

Modalidade: A distancia

Centro asignado: Sen asignar

  • Dron acuático para a investigación da calidade da auga

Directores: José Anta Álvarez

Modalidade: Presencial 

Centro asignado: Sen asignar