Proxectos da Escola Técnica Superior de Arquitectura

  • Simetría, concepto matemático e cotián. Exemplos en deseño e arquitectura.

Directores: María Cristina Costoya Ramos e Óscar Pedrós Fernández

Modalidade: Presencial ou a distancia

Centro asignado: IES María Casares