Proxectos da Facultade de Socioloxía

  • Novos retos, novas metodoloxías na análise das sociedades dixitais

Directores: Elvira Santiago Gómez

Modalidade: A distancia 

Nº máximo de estudantes: 2

Centro asignado: IES Sofia Casanova

  • Territorios urbanos creativos, patrimonio e turismo cultural

Directores: María Andrade Suárez e Raimundo Otero Enríquez

Modalidade: Presencial

Nº máximo de estudantes: 4

Centro asignado: IES Salvador de Madariaga