Proxectos da Facultade de Informática

  • Análise de vulnerabilidades nunha rede de datos

Directores: Víctor Manuel Carneiro Díaz, Fidel Cacheda Seijo, Francisco Javier Novoa Manuel e Diego Fernández Iglesias 

Modalidade: A distancia

Nº máximo de estudantes: 1

Centro asignado: IES Salvador de Madariaga e IES Miraflores

  • Computación e bioloxía: Algoritmos para a procura en secuencias biolóxicas

Directores: Susana Ladra González

Modalidade: Presencial ou a distancia

Nº máximo de estudantes:

Centro asignado: IES Agra do Orzán

  • Compresión de datos: Como funciona e canto se pode comprimir

Directores: Susana Ladra González

Modalidade: Presencial ou a distancia

Nº máximo de estudantes:

Centro asignado: IES María Casares

  • Control dun coche de carreiras a escala nun cirtuíto

DirectoresCarlos Vázquez Regueiro e José Rodrigo Sanjurjo Amado

Modalidade: A distancia

Nº máximo de estudantes: 4

Centro asignado: IES Agra do Orzán, IES Concepción Arenal e IES Miraflores

  • Estado da arte da tecnoloxía RFID nun sector de negocio: Lecer, seguridade, sanitario, ou de produción

Directores: María Martínez Pérez, Carlos Dafonte Vázquez e Ángel Gómez García

Modalidade: Presencial ou a distancia

Nº máximo de estudantes: 4

Centro asignado: Sen asignar

  • Modelización matemática dun péndulo de ángulo dobre

Directores: Andrés Prieto Aneiros

Modalidade: Presencial ou a distancia

Nº máximo de estudantes: 

Centro asignado: Sen asignar

  • Tecnoloxía para tod@s: Eliminación de barreiras no software

Directores: Laura Milagros Castro Souto

Modalidade: A distancia

Nº máximo de estudantes: 1

Centro asignado: Sen asignar