Proxectos da Facultade de Enfermaría e Podoloxía

  • Investigación cualitativa na saúde. LICcs-GRINCAR

Directores: Carmen Coronado Carvajal e María Jesús Movilla Fernández

Modalidade: Presencial 

Nº máximo de estudantes: 4

Centro asignado: Colegio Tirso de Molina