Proxectos da Facultade de Economía e Empresa

  • Avaliación dun proxecto de inversión

DirectoresBegoña Álvarez GarcíaLucía Boedo ViabellaMaría Dolores Lagoa Varela

Modalidade: Presencial ou a distancia 

Nº máximo de estudantes: 5

Centro asignado: Sen asignar

  • Evolución da economía española no siglo XXI

DirectoresBegoña Álvarez GarcíaLucía Boedo ViabellaMaría Dolores Lagoa Varela

Modalidade: Presencial ou a distancia 

Nº máximo de estudantes: 5

Centro asignado: Sen asignar

  • Introdución ao estudo dos préstamos

DirectoresBegoña Álvarez GarcíaLucía Boedo ViabellaMaría Dolores Lagoa Varela

Modalidade: Presencial ou a distancia 

Nº máximo de estudantes: 4

Centro asignado: Sen asignar

  • Un día cheo de enerxía! Calculando o custo e o impacto ambiental das miñas decisións

DirectoresFernando de Llano PazPaulino Martínez Fernandez

Modalidade: A distancia

Nº máximo de estudantes: 4

Centro asignado: Sen asignar