Proxectos da Facultade de Dereito

  • Cómo tomar a decisión correcta? Neurociencia, Ética e Dereito

DirectoresJosé Antonio Seone e Javier Cudeiro Mazaira

Modalidade: Presencial

Nº máximo de estudantes: 4

Centro asignado: Sen asignar

  • Redes sociais e dereito á intimidade

Directores: Marco Antonio López Suárez e María E. Rovira Suárez

Modalidade: Presencial 

Nº máximo de estudantes: 

Centro asignado: IES Salvador de Madariaga