Proxectos da Facultade de Ciencias

 • Á percura dos microplásticos no medio mariño

Directores: Soledad Muniategui Lorenzo e José Manuel Andrade Garda

Modalidade: Presencial 

Nº máximo de estudantes: 2

Centro asignado: IES Miraflores

 • A vexetación árborea da contorna do teu centro educativo e a súa morfoloxía polínica

Directores: Luisa Santos Fidalgo e Elvira Sahuquillo Balbuena

Modalidade: A distancia

Nº máximo de estudantes: 4

Centro asignado: CPR Pluriligüe Nuestra Señora del Carmen

 • Como conferir resistencia a un antibiótico a unha bacteria

Directores: Manuel Becerra Fernández e Mónica Lamas Maceiras

Modalidade: Presencial 

Nº máximo de estudantes: 4

Centro asignado: IES María Casares e IES Miraflores

 • Coñeces a calidade do aire ambiente que respiras?

Directores: Purificación López MahíaAlatzne Carlosena Zubieta

Modalidade: Presencial 

Nº máximo de estudantes: 2

Centro asignado: Sen asignar

 • Determinación da densidade de varios líquidos cotiáns empregando diversas técnicas

DirectoresMontserrat Domínguez PérezSandra García-Garabal Mosquera

Modalidade: Presencial ou a distancia

Nº máximo de estudantes: 2

Centro asignado: Sen asignar

 • Determinación da presenza dun xene nun microorganismo

Directores: Manuel Becerra Fernández e María Esther Rodríguez Belmonte

Modalidade: Presencial 

Nº máximo de estudantes: 4

Centro asignado: IES María Casares, IES Miraflores, IES Concepción Arenal e IES Sofía Casanova

 • Evidencias do cambio climático. Análise de variables climatolóxicas na contorna do teu centro educativo

Directores: María Amalia Jácome Pumar e Luisa Santos Fidalgo

Modalidade: A distancia

Nº máximo de estudantes: 4

Centro asignado: Sen asignar

 • Indución de resistencia a enfermidades en plantas cultivadas: unha especia de "vacina"

DirectoresJosé Díaz Varela e Javier Veloso Freire

Modalidade: Presencial

Nº máximo de estudantes: 4

Centro asignado: Sen asignar

 • Procura de novos compostos antitumorais

Directores: Alberto Fernández LópezDigna Vázquez García

Modalidade: Presencial

Nº máximo de estudantes: 2

Centro asignado: IES María Casares e IES Sofía Casanova

 • Procura de novos compostos antitumorais

Directores: Jesús José Fernández Sánchez e Margarita López Torres 

Modalidade: Presencial

Nº máximo de estudantes: 2

Centro asignado: IES Agra do Orzán

 • Que mutación ten este fermento e como podemos solucionalo?

Directores: Mónica Lamas Maceiras e María Esther Rodríguez Belmonte

Modalidade: Presencial

Nº máximo de estudantes: 4

Centro asignado: Sen asignar

 • Quitina e quitosano: Da natureza ás aplicacións prácticas

Directores: José Luis Barriada Pereira, Roberto Herrero Rodríguez e Teresa Vilariño Barreiro

Modalidade: Presencial ou a distancia

Nº máximo de estudantes: 4

Centro asignado: Colexio Rías Altas e IES María Casares