Proxectos da Facultade de Ciencias da Saúde

  • Creación de actividades de gamificación con fins terapéuticos para persoas con parálise cerebral empregando Scratch, realidade aumentada e robótica

Directores: Javier Pereira, Thais Pousada, Betania GrobaMaría del Carmen Miranda Duro e Patricia Concheiro Moscoso

Modalidade: A distancia 

Nº máximo de estudantes: 4

Centro asignado: Sen asignar

  • Innovación con impresoras 3D para crear produtos de apoio para persoas con diversidade funcional

Directores: Thais Pousada, Betania Groba, Laura Nieto e Nereida Canosa

Modalidade: Presencial ou a distancia

Nº máximo de estudantes:

Centro asignado: IES Miraflores, IES Concepción Arenal e IES Sofía Casanova

  • Sistema de dómotica de baixo coste para persoas con discapacidade

Directores: Javier Pereira Loureiro, Nereida Canosa Domínguez, Laura Nieto Riveiro, María del Carmen Miranda Duro e Patricia Concheiro Moscoso

Modalidade: A distancia

Nº máximo de estudantes: 4

Centro asignado: IES María Casares e IES Miraflores