Proxectos da Facultade de Ciencias da Educación

  • O laboratorio das emocións

Directores: María Luisa Rodicio García, María Paula Ríos de Deus, María José Mosquera González e Laura Rego Agraso

Modalidade: Presencial e a distancia

Nº máximo de estudantes: Sen limitación

Centro asignado: IES Miraflores e IES David Buján