Proxectos da Escola Universitaria de Deseño Industrial

  • Desenvolvemento de novos  biomateriales para o seu uso en dispositivos médicos

Directores: Rebeca Bouza Padín, Pablo Fernández Galdo e Álvaro Deibe Díaz

Modalidade: Presencial

Nº máximo de estudantes: 4

Centro asignado: IES Sofía Casanova