Proxectos da ETS de Enxeñería de Camiños, Canles e Portos

  • Análise da mobilidade mediante técnicas cartográficas participativas

DirectoresFrancisco Alberto Varela García

Modalidade: A distancia

Nº máximo de estudantes: 5-10

Centro asignado: Sen asignar

  • Análise dos impactos das infraestructuras civiles sobre o medio ambiente

DirectoresFrancisco Alberto Varela García

Modalidade: A distancia

Nº máximo de estudantes: 5-10

Centro asignado: Sen asignar

  • EcoHidráulica. Deseñar unha escala de peixes

Directores: Luís Pena Mosquera, Luís Cea Gómez e Jerónimo Puertas Agudo

Modalidade: Presencial

Nº máximo de estudantes: 4

Centro asignado: Sen asignar

  • Estación para o control da calidade de augas de ríos

Directores: José Anta Álvarez

Modalidade: Presencial 

Nº máximo de estudantes: 4

Centro asignado: IES David Buján

  • Estudo experimental de consumo de auga. Simulación con ordenador duha rede de abastecemento

Directores:  Luís Pena Mosquera, Luís Cea Gómez e Jerónimo Puertas Agudo

Modalidade: Presencial

Nº máximo de estudantes:

Centro asignado: Sen asignar

  • Estudo do fluxo en medios porosos (chans): aplicación da Lei de Darcy

Directores: Ricardo Juncosa RiveraJorge Delgado Martin

Modalidade: Presencial 

Nº máximo de estudantes: 4

Centro asignado: Sen asignar

  • Estudo sobre a sostenibilidade dos revestimentos empregados en edificación

Directores: Diego Carro López Javier Eiras López

Modalidade: Presencial 

Nº máximo de estudantes: 1 grupo de 4 estudantes

Centro asignado: Sen asignar

  • Evaluación e xestión dos riscos de inundación nas cidades. Podería inundarse a miña casa?

Directores: Luís Pena Mosquera, Luís Cea Gómez e Jerónimo Puertas Agudo

Modalidade: Presencial 

Nº máximo de estudantes: 4

Centro asignado: Sen asignar

  • Simulador de escenarios xeolóxicos: caixa de area

Directores: Victor Barrientos Rodríguez

Modalidade: Presencial 

Nº máximo de estudantes: 4

Centro asignado: Sen asignar

  • Wind-excited energy harvesters: Xeración de enerxía eléctrica mediante a combinación de materiais piezoeléctricos e excitación aerodinámica

Directores: Félix Nieto Mouronte

Modalidade: Presencial ou a distancia

Nº máximo de estudantes: O proxecto pódese adaptar ao número de estudantes participantes. O número mínimo é de 2 estudantes

Centro asignado: Sen asignar