Investigadores/as visitantes

 

 

Regulamento de investigadores/as visitantes internacionais (modificación aprobada polo Consello de Goberno do 29 de setembro de 2015)

Para investigadores/as visitantes procedentes de España, as funcións que se atribúen á Oficina de Relacions Internacionais serán desempeñadas pola Sección de Xestión de Convocatorias e Axudas a Investigadores (SERIN-CA).

Modelo de solicitude de admisión ao programa de investigadores visitantes (enviar a coordinacion.investigacion@udc.es)