Plano de estudos

CAMPUS CORUÑA 2019/2020

1º CURSO

OBRIGATORIAS

Psicoloxía

As razóns da Arte

OPTATIVA 1 materia


2º CURSO

OBRIGATORIAS
Iniciación á Filosofía
Economía Española
OPTATIVA 1 materia

 

3º CURSO

OBRIGATORIAS
Socioloxía
Educación para a Saúde no Adulto
OPTATIVA 1 materia

 

4º CURSO

OBRIGATORIAS
Temas penais na sociedade actual
Ciencia para cidadáns de hoxe
OPTATIVA 1 materia


LISTADO DE MATERIAS OPTATIVAS

TALLERESCAMPUS FERROL 2019/2020

1º CURSO

OBRIGATORIAS
Historia de Europa
Psicoloxía
OPTATIVA 1 materia


2º CURSO

OBRIGATORIAS
Iniciación á Filosofía
Arte e tipoloxías estruturais
OPTATIVA 1 materia


3º CURSO

OBRIGATORIAS
Socioloxía
Dereito e Sociedade
OPTATIVA 1 materia


4º CURSO

OBRIGATORIAS
Contaminación e medioambiente
Economía Española
OPTATIVA 1 materia


LISTADO DE MATERIAS OPTATIVAS

TALLERES