Visita ao campus da Coruña

Percorrido xeral

  • Para o alumnado de 3º e 4º curso da ESO, de bacharelato e de formación profesional.
  • Visitas: os xoves e os venres desde o 7 de febreiro de 2019 ata o 26 de abril de 2019.

Percorrido personalizado por titulación

Exclusivamente para o alumnado de 2º curso de bacharelato e de ciclo superior de formación profesional, cun máximo de 4 titulacións e 15 alumnos/as por titulación.

Visitas: os meses de febreiro, marzo e abril

Formulario de preinscrición á visita personalizada

Avaliación da visita personalizada

Percorrido aos centros tecnolóxicos 

A duración será aproximadamente dunha hora para un máximo de 15/20 alumnos/as. Concretarase con cada Centro a duración e o número de estudantes por grupo.

Solicitar a visita a través do correo electrónico sape.difusion@udc.es ou contactando directamente co centro a visitar.

 

Centro de Innovación Tecnolóxica en Edificación e Enxeñaría Civil (CITEEC)

Contacto:  citeec@udc.es  / 881 015 189


Centro de Investigación de Tecnoloxías da Información e da Comunicación (CITIC)

Contacto: manuel.bustabad@citic-research.org  / 881 015 534

 
Centro de Investigacións Científicas Avanzadas (CICA)

Contacto: promocion.cica@udc.es  / 881 015 582

 

Servizos de Apoio á Investigación (SAI)

Contacto: saisec@udc.es  / 881 012 072
Para solicitalo deben encher e remitir o fomulario xenerico de "solicitude de visita" que se atopa na seguinte dirección: https://www.sai.udc.es/es/formularios e remitir ao enderezo electrónico de contacto.

 

Instituto Universitario de Medio Ambiente (IUMA)

Contacto: iuma@udc.es   / 881 014 158