Vivenda

Información en:

  • Para as persoas maiores en:

Concello de Ferrol. Área de Benestar, Igualdade e Xuventude

Edificio Social, rúa Sánchez Barcaiztegui, 35-47. 15402 Ferrol

Tel. 981 944 231 / 981 944 230 (ext. 432)

Fax. 98 944 237

elopezl@ferrol.es

  • Para os/as estudantes en:

Servizo de Estudantes-campus de Esteiro

Edificio de Apoio ao Estudo, planta baixa

Avda. de Vigo, s/n. 15403 Ferrol

Tel. 981 337 451 / 981 337 400 (ext. 3650)

Fax. 981 337 417

sapefer@udc.es