Servizos ofrecidos

A área de rede e comunicacións ofrece á comunidade universitaria os seguintes servizos:

Telefonía fixa e móbil:
Rede de datos
Mantemento na infraestructura de cableado estructurado (CAU do SIC)
  • Infraestructura de rede de fibra óptica
  • Tomas
  • CPDS
  • Puntos de conexión a rede de voz e datos
Videoconferencia
Acceso remoto seguro por VPN
 

Solicitude de servizos (excepto VPN e Videoconferencia): mediante o formulario

Consultas: no enderezo electrónico rede@udc.es

Incidencias e activacions: CAU do SIC na extensión 2222 ou por correo electrónico no enderezo cau.sic@udc.es