Persoal do servizo

 


Posto

Correo-e

Extensión

Manuel Fernández Ferreiro

Director publica@udc.gal 5685

Rosa M.ª Varela Andrade

Negociado publica@udc.gal 5686

Ana Carmen Alonso Estévez

Intercambio publica@udc.gal 5680