Facultade de Ciencias da Educación

OFERTA ACADÉMICA EN INGLES - MASTER DE PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

CÓDIGO NOME ECTS SEMESTRE
652609911  Contents in teaching and learning Foreign Languages  4  1
652609921  Curricular design in teaching and learning Foreign Languages  3  1
 652609922  Resources and strategies in teaching and learning Foreign Languages  3  1
 652609923  Methodologies in teaching and learning Foreign Languages  3  1
 652609924  Assessment in teaching and learning Foreign Languages  3  1
 652609941  Innovation projects and research in teaching and learning Foreign Languages  2  1
652609912  History in teaching and learning foreign languages  4  1

 OFERTA ACADÉMICA EN INGLES - MASTER EN DIDÁCTICAS ESPECÍFICAS

CÓDIGO NOME ECTS SEMESTRE
652513201 Content and Language Integrated Learning CLIL 6 1
652513220 Research and innovation in teaching and learning Foreign Languages 3 2