Formularios

(Nota: Todos os documentos a entregar teñen que estar cubertos electrónicamente. No caso no que non poidan editar directamente un .pdf teñen que descargalo para poder realizar a devandita acción.)

 

Estudiantes entrantes de intercambio

- solicitude para o primeiro semestre, dispoñible dende o 1 de abril ata 15 de xuño

- solicitude para o segundo semestre, dispoñible dende o 1 de 1 outubro ata o 15 de novembro

Intercambio Erasmus con fins de estudo
Intercambio no marco de convenios bilaterais

 

Estudantes entrantes en prácticas

 

Programa visitantes