Trámites a realizar

Curso 2018/19

Formalización de convenios financeiros previo inicio da mobilidade: citárase aos estudantes por correo electrónico

 

VER SECCIÓN DE FORMULARIOS PARA MOBILIDADES INTERNACIONAIS DE ESTUDANTES ESPAÑOIS

 

Trámites a cumprir polos estudantes de intercambio antes, durante e despois da súa mobilidade internacional

Para mobilidades Erasmus+:

Lista de comprobacións para trámites a realizar antes, durante e despois da mobilidade

Guía práctica para formalizar modificacións de contrato de estudo que inclúan ampliación de estadías

Indicacións para a utilización do Acordo de aprendizaxe Erasmus+ para estudos

 

Para mobilidades Bilaterais:

Lista de comprobacións para trámites a realizar antes, durante e despois da mobilidade

Indicación para a utilización do Acordo de aprendizaxe para mobilidade bilateral con fins de estudos

 

Curso 2017/18

Formalización de convenios financeiros previo inicio da mobilidade: citárase aos estudantes por correo electrónico

Reunión para sinatura de convenios financeiros para mobilidades prevista no 2º semestre 17/18:

Na coruña: 20/11/17 as 10h no salón de actos da facultade de informática - ELVIÑA

En Ferrol: 28/11/17 as 12h na Aula -1.3 do Edificio de Apoio ao Estudo - ESTEIRO

 

VER SECCIÓN DE FORMULARIOS PARA MOBILIDADES INTERNACIONAIS DE ESTUDANTES ESPAÑOIS

 

Trámites a cumprir polos estudantes de intercambio antes, durante e despois da súa mobilidade internacional

Para mobilidades Erasmus+:

Lista de comprobacións para trámites a realizar antes, durante e despois da mobilidade

Guía práctica para formalizar modificacións de contrato de estudo que inclúan ampliación de estadías

Indicacións para a utilización do Acordo de aprendizaxe Erasmus+ para estudos

 

Para mobilidades Bilaterais:

Lista de comprobacións para trámites a realizar antes, durante e despois da mobilidade

Indicación para a utilización do Acordo de aprendizaxe para mobilidade bilateral con fins de estudos