Resolución definitiva segunda convocatoria

Curso 2020/21

A Coruña

Escola Técnica Superior de Arquitectura
Escola Técnica Superior de Enxeñaría de Camiños, Canais e Portos
Escola Técnica Superior de Náutica e Máquinas
Escola Universitaria de Arquitectura Técnica (Non hai candidatos)
Facultade de Ciencias
Facultade de Ciencias da Comunicación
Facultade de Ciencias da Educación
Facultade de Ciencias da Saúde (non hai candidatos)
Facultade de Ciencias do Deporte e a Educación Física
Facultade de Dereito
Facultade de Economía e Empresa
Facultade de Filoloxía
Facultade de Fisioterapia (non hai candidatos)
Facultade de Informática
Facultade de Socioloxía
Escola Universitaria de Enfermaría (non hai candidatos)
Escola Universitaria de Relacións Laborais (non hai candidatos)
Escola Universitaria de Turismo

Ferrol

Escola Politécnica Superior
Escola Universitaria de Deseño Industrial
Escola Universitaria Politécnica (non hai candidatos)
Facultade de Ciencias do Traballo (non hai candidatos)
Facultade de Enfermaría e Podoloxía
Facultade de Humanidades e Documentación