Xunta de Galicia

Curso 2019/20

Axudas complementarias Erasmus+

ORDE do 22 de novembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria de axudas de mobilidade complementarias ás achegadas pola Unión Europea no marco do programa comunitario Erasmus+ para o alumnado do Sistema universitario de Galicia que participa en Erasmus Estudos no curso 2019/20. (Doga de 3 de xaneiro de 2020)

Axudas complementarias de mobilidade extracomunitaria

Orde do 15 de xullo de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria de bolsas destinadas ao alumnado das universidades do Sistema universitario de Galicia que participa en programas de mobilidade con países extracomunitarios no curso 2019/20 (DOGA 29/07/19)

Resolución de bolsas concedidas (DOGA  27/11/19) 

 

Curso 2018/19

Axudas complementarias Erasmus+

ORDE do 27 de novembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan axudas de mobilidade complementarias ás achegadas pola Unión Europea no marco do programa comunitario Erasmus+, para o alumnado do Sistema universitario de Galicia que participa en Erasmus Estudos no curso 2018/19 (Doga de 2 de xaneiro de 2019)

Listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas (04/03/2019)

Prazo de reclamación e subsanción de solicitudes: do 4  o 15 de marzo  de 2019

Listaxes definitivos de bolsas concedidas e denegadas (DOGA 08/05/19)

Axudas complementarias de mobilidade extracomunitaria

ORDE de 13 de xullo de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria de bolsas destinadas ao alumnado das universidades do Sistema universitario de Galicia que participa en programas de mobilidade con países extracomunitarios no curso 2018/19. (DOGA 31/07/2018)

Listaxes provisionais de solicitudes admitidas e excluídas (28/09/2018)

Resolución de bolsas concedidas (08/11/2018)