Santander Erasmus

Santander Erasmus

Curso 2020/21

Será condición ineludible para ser beneficiario da bolsa:

1. inscribirse a través da páxina web habilitada a dichos efectos www.bolsas-santander.com e que a notificación da concesión da bolsa ou axuda sexa comunicada a través do sistema de xestión habilitado ás Universidades.

A inscrición dos estudantes da UDC deberá realizarse antes do 16 de marzo de 2020 na páxina Web www.bolsas-santander.com

2. os estudantes da UDC deberán solicitar a mobilidade Erasmus estudos para o curso 2020/21 no marco da correspondente convocatoria de mobilidade internacional para estudantes da UDC,

ou solicitar a mobilidade Erasmus prácticas para o curso 2020/21 no marco da correspondente convocatoria Erasmus+ prácticas.

3. Cumprir cos requisitos da seguinte convocatoria 

Convocatoria de Bolsas Santander Erasmus Santander Universidades - Curso 2020/21

Data de publicación: 17 de xaneiro de 2020

Data límite de presentación de solicitudes: 16 de marzo de 2020

Listaxe provisional de admitidos e excluídos en bolsas Santander Erasmus 

Resolución definitiva de persoas adxudicatarias, en lista de espera e excluídas 

Resolución definitiva actualizada de persoas adxudicatarias 

 

Curso 2019/20

O obxectivo do Programa “Bolsas Santander Erasmus” é axudar aos estudantes universitarios que obtiveron unha Axuda Erasmus+ de estudos ou prácticas para o curso académico 2019/2020, fomentando deste modo a mobilidade e formación dos estudantes no ámbito da Unión Europea.

Será condición ineludible para ser beneficiario da bolsa inscribirse a través da páxina web habilitada a dichos efectos www.bolsas-santander.com e que a notificación da concesión da bolsa ou axuda sexa comunicada a través do sistema de xestión habilitado ás Universidades.

A inscrición dos estudantes da UDC deberá realizarse antes do 28 de febreiro de 2019 na páxina Web www.bolsas-santander.com

Ademais, os estudantes da UDC deberán solicitar a mobilidade Erasmus estudos para o curso 2019/20 no marco da correspondente convocatoria de mobilidade internacional para estudantes da UDC,

ou solicitar a mobilidade Erasmus prácticas para o curso 2019/20 no marco da correspondente convocatoria Erasmus+ prácticas

Convocatoria de Bolsas Santander Erasmus Santander Universidades - Curso 2019/20

Data de publicación: 15 de febreiro de 2019

Data límite de presentación de solicitudes: 28 de febreiro de 2019

  • Anexo 1: Impreso de solicitude
  • Anexo 2: Solicitude de pagamento
  • Anexo 3: Cláusula de Protección de Datos asociada ao Programa “Becas Santander Erasmus”

Listaxe provisional de admitidos e excluídos en bolsas Santander Erasmus (publicado 08/04/19)

Resolución definitiva de persoas adxudicatarias, en lista de espera e excluídas (publicado 22/05/19)

Resolución definitiva actualizada de persoas adxudicatarias (publicado 07/08/2019)