Oficina de Relacións Internacionais

Coida da participación da Universidade da Coruña en proxectos e programas europeos, iberoamericanos, e outros de interese para a nosa comunidade universitaria.
Ten como función informar, coordinar e asesorar a comunidade universitaria dos diferentes programas xa existentes, así como preparar e facer o seguimento dos convenios de relacións internacionais da Universidade.

O obxetivo da ORI é fomentar a participación dos membros da comunidade universitaria en actividades internacionais, como programas de intercambios estudantiles, docentes e de cooperación o desenvolvemento no marco de programas inter-universitarios, proporcionando un servizo de calidade a comunidade universitaria, mediante o cal calquera estudante, profesor ou persoal de administración o servizos poderá obter información, apoio e servizo para cumprir os seus propósitos académicos/profesionais no ámbito internacional.

Siga a actualidade das relacións internacionais na UDC en:

Logotipo de Up to Date