Recursos

 

Aquí poderás encontrar unha serie de documentos e recursos para a incorporación da perspectiva de xénero na docencia e a investigación, materiais elaborados pola propia Oficina, guías de boas prácticas así como desenvolvemento normativo en materia de igualdade.