CURSOS DE VERÁN 2018

ORGANIZACIÓN DE TORNEOS DE XADREZ E ESPORTS

11, 12 e 13  de xullo

PROGRAMA

Prazo de matrícula: do 16 de maio ata o 5 de xullo 

Horas de duración: 15

Lugar de realización

Centro Universitario de Riazor

R/Almirante Lángara, s/n. 15011 A Coruña

Recoñecemento académico

Ao estudantado da UDC poderánselle recoñecer créditos pola participación en cursos de verán oficiais da UDC: 1,5 créditos por cada 15 h, máximo 3 créditos por cada curso (Resolución reitoral do 16/10/2017 da UDC)

Perfil preferente do alumnado:

Calquera persoa interesada na organización de eventos de xadrez e/ou eSports.

Coordinación

Dirección: Ernesto Pérez Ramil
Secretaría: José Manuel Andión Fernández

Entidades colaboradoras

AGAX Asociación Galega de Xadrecistas

INCUDE Iniciativas Culturais e Deportivas Universitarias

Prezo:

Prezo público xeral: 50 €

Prezo reducido: 30 € Aplicable a estudantes de calquera universidade, comunidade universitaria da UDC, socios da Asociación Galega de Xadrecistas

Información:

 Facultade de Informática - Edificio Área Científica

Campus de Elviña, 15071 A Coruña

jandion@udc.gal

Tel. 881 01 6075

 

Resumo do curso:

Elementos comúns de organización de eventos. Sistemas de emparellamento de xogadores. Lexislación aplicable: LOPD e Seguros. Internet: promoción en redes sociais e competicións en liña. Coñecendo o programa Vega.

 

Pautas de matrícula

 

Matrícula