CURSOS DE VERÁN 2018

ARQUEOLOXÍA NO BERCE DA CIVILIZACIÓN: EXIPTO E ORIENTE II

5, 6 e 7 de setembro

PROGRAMA

Prazo de matrícula: do 16 de maio até o 25 de xullo 

Prazas limitadas

Horas de duración: 15

Lugar de realización

Facultade de Humanidades e Documentación. Campus de Esteiro. R/Doctor Vázquez Cabrera s/n. 15403 Ferrol 

Teatro de Beneficencia. Ortigueira, A Coruña.

Recoñecemento académico

Ao estudantado da UDC poderánselle recoñecer créditos pola participación en cursos de verán oficiais da UDC: 1,5 créditos por cada 15 h, máximo 3 créditos por cada curso (Resolución reitoral do 16/10/2017 da UDC).

 

Perfil preferente do alumnado: 

Estudantes dos Graos de Historia, Historia da Arte, Humanidades, Xeografía e Historia, Ciencias da Cultura e, en xeral, da rama de Arte e Humanidades. Profesionais da arqueoloxía e persoas interesadas na Historia en xeral. Alumnos Sénior.

Coordinación 

Dirección: Juan Luis Montero Fenollós
Secretaría: Jorge Sanjurjo Sánchez

Entidades colaboradoras

Concello de Ortigueira

Centro de Estudios del Próximo Oriente, Madrid


Prezo:

Prezo público xeral: 50 €

Prezo reducido: 30 € Aplicable a Estudantes de calquera universidade, comunidade universitaria da UDC e persoas en situación de desemprego.

Información:

Facultade de Humanidades e Documentación. Campus de Esteiro. R/Doctor Vázquez Cabrera s/n. 15403 Ferrol.

fenollos@udc.es

Tel. 881 013 820Resumo do curso:

Os estudos e a investigación no campo da Exiptoloxía e do Oriente antigo contan cunha escasa tradición en España. Este curso ten como principal obxectivo cubrir unha lagoa formativa do noso sistema universitario no ámbito da Historia Antiga Universal, dando a coñecer as contribucións dos pioneiros e as achegas da investigación histórica e arqueolóxica española sobre as grandes civilizacións do norte de África (Exipto e Tunes) e Oriente Próximo (Iraq, Xordania, Siria e Palestina).

 

Pautas de matrícula

 

Matrícula