Investigadores do CITIC da UDC únense ao consorcio internacional da misión espacial EUCLID da Axencia Espacial Europea

Nota de prensa
4/05/21 13:09
  • Institucional

• O obxectivo da misión é investigar a orixe e a expansión do universo. • O lanzamento do telescopio espacial está previsto para a segunda metade do ano 2022.

A Coruña, 4 de maio de 2021.– Os investigadores do Centro de Investigación TIC (CITIC) da Universidade da Coruña, Carlos Dafonte, Minia Manteiga, Marco A. Álvarez e Daniel Garabato, integráronse recentemente no consorcio internacional que contribúe ao desenvolvemento da misión EUCLID da Axencia Espacial Europea (ESA). Trátase dunha ambiciosa misión que ten o obxectivo de investigar a orixe do universo, a historia da súa expansión e o crecemento das estruturas cósmicas durante os últimos 10.000 millóns de anos.
O lanzamento do telescopio espacial está previsto para a segunda metade do ano 2022. O telescopio cartografiará a forma, brillo e distribución tridimensional de 2.000 millóns de galaxias, cubrindo máis dun terzo do firmamento e remontándose ata o primeiro cuarto da historia do universo.
Así, a súa finalidade é atopar respostas a unha cuestión clave para comprender a evolución e o destino do universo: que papel xogan a materia escura e a enerxía escura. Estes compoñentes combínanse coa gravidade para influír na evolución do cosmos; a enerxía escura acelera a expansión do universo, mentres que a materia escura acelera o crecemento da estrutura cósmica, pero non hai consenso a nivel científico sobre que son en realidade estes compoñentes.
O gran volume, diversidade e nivel de precisión das medidas precisan dun considerable esforzo para o seu procesado, sendo unha parte crítica da misión. Un total de nove centros de datos procesarán máis de dez petabytes de datos ao longo de dez anos. Estímase que en 2032 poderá facerse pública unha base de datos para a toda a comunidade científica.
Desta forma, o equipo do CITIC, formado pola astrofísica Minia Manteiga e os enxeñeiros informáticos Carlos Dafonte, Marco A. Álvarez e Daniel Garabato, contribuirán á posta en marcha desta ambiciosa misión espacial, participando na recolección de datos para a catalogación de miles de millóns de estrelas e galaxias.


Sobre o CITIC
O CITIC é un Centro de Investigación de Galicia que potencia o avance e a excelencia en I+D+i aplicado ás TIC. Impulsado pola Universidade da Coruña, no ano 2016 a Xunta de Galicia recoñece ao CITIC como Centro Singular de Investigación de Galicia 2016-2019 pola súa traxectoria científica. En 2019 renova esta acreditación e pasa a denominarse Centro de Investigación de Galicia. A actividade científica do CITIC estrutúrase en catro áreas de investigación principais: Intelixencia Artificial; Ciencia e Enxeñaría de Datos; Computación de Altas Prestacións e Servizos e Redes Intelixentes; e unha área de investigación transversal a todas elas, a de Ciberseguridade. Un dos obxectivos do CITIC pasa por poñer ao alcance da sociedade os resultados das súas investigacións, polo que no centro promóvense accións de ciencia cidadá e actividades divulgativas que potencien as vocacións científicas e garantan a renovación do talento no ámbito das TIC.

Publicado por: Gabinete de Comunicación da UDC