Instrucións do voto por correo nas eleccións sindicais para o PDI e PAS

12/04/19 15:01
  • Eleccións

Procedemento para exercer o voto por correo

 Instrucións do voto por correo

Publicado por: Xerencia