Fundación Carolina - Convocatoria de Bolsas Curso 2020/21

Convocatoria
14/01/20 14:42
  • Outras bolsas e axudas

Ofértanse 822 bolsas que se distribuídas nas seguintes modalidades:

  • 237 bolsas de posgrao,
  • 96 bolsas de doutoramento e estancias cortas posdoutorais,
  • 61 bolsas de mobilidade de profesorado e
  • 302 bolsas de estudios institucionais
  • 126 renovacións de bolsas de doutoramento

A convocatoria cubre a totalidade das áreas de coñecemento e está dirixida a licenciados/as universitarios, profesorado e persoal investigador, artistas e profesionais procedentes de todos os países latinoamericanos integrantes da Comunidade Iberoamericana de Nacións, para que completen a súa formación en universidades e centros de estudio tanto de España como de América Latina.

Información completa sobre a convocatoria

Publicado por: Vicerreitoría de Estudantes, Participación e Extensión Universitaria