Política OTM-R

Neste momento, dentro do selo HRS4R, estamos a traballar no desenvolvemento dunha política OTM-R para a UDC. Neste senso, hai diferentes normativas establecidas para:

Ademais, o programa InTalent é un claro paradigma da política OTM-R dentro da UDC que srrve como exemplo e base para a implantación da política OTM-R.

Na actualidade, estase a traballar no desenvolvemento dunha normativa OTM-R para a contratación en programas propios e con cargo a proxectos (ver acción 10 do Plan de acción).