Plan de acción e Análise gap

Como resultado do proceso levado a cabo na Universidade da Coruña para a obtención do logo "HR Excellence in Research" xeráronse os seguintes documentos: