Carreira profesional académica

Este documento debe considerarse conxuntamente co de Carreiras profesionais alternativas e axudas á mobilidade para investigadores da UDC, en tanto que as dúas primeiras etapas da carreira profesional que aquí se describen (R1 e R2) son comúns a ambas as clases de itinerarios.

As dúas últimas etapas da carreira profesional (R3 e R4) descritas neste documento teñen como meta final a incorporación ao persoal docente e investigador (PDI) da UDC de investigadores independentes, estables e líderes nos seus respectivos campos do saber.

Debe entenderse que en calquera momento se pode proseguir noutra universidade, nacional ou estranxeira, a carreira profesional académica iniciada na UDC, coas especificidades propias de cada institución, comunidade ou país, ás que non se fai referencia neste documento.

Descargar Carreira profesional académica na Universidade da Coruña