Carreira alternativa

Segundo a Enquisa de seguimento de carreiras profesionais de doutoramentos da European Science Foundation 2017, o 47% dos doutors que obtivo o seu título nos sete anos anteriores (2010-2016), outorgados por calquera das nove organizacións asociadas (ningunha de España), traballa na universidade. Porén, o sector laboral difire amplamente dependendo do campo de estudo, coas porcentaxes máis altas a este respecto para os enquisados que estudan ciencias sociais (58%) e humanidades (56%), e os máis baixos para aqueles que estudan ciencias médicas e da saúde (30%).

Este problema estrutural alimenta a extraordinaria importancia dos esforzos para ofrecer unha maior preparación, sexa durante a fase de formación, sexa mediante o desenvolvemento profesional continuo, para aqueles que procuran carreiras non académicas.

A Universidade da Coruña desexa mellorar a capacitación nestas áreas, principalmente a través da súa Escola Internacional de Doutoramento (EIDUDC) e os seus centros de investigación, en colaboración co Centro de Capacitación e Innovación Educativa da UDC (CUFIE), a Biblioteca da UDC, a Oficina de Relacións Internacionais da UDC (ORI) e a Oficina de Transferencia de Tecnoloxía da UDC (OTRI).

Descargar Carreiras profesionais alternativas