Análise GAP e Plan de acción

Como resultado do proceso levado a cabo na Universidade da Coruña de cara á obtención do logo "HR Excellence in Research" xeráronse os seguintes documentos: